Prováděné stavební práce

Stavby realizujeme od počátečního geodetického vytýčení stavby až po kolaudační řízení. V případě požadavku zákazníka provádíme jak celé stavby – takzvaně na klíč, tak jejich části. Jsme také schopni vypracovat projektovou dokumentaci, vyřídit stavební povolení i kolaudační řízení. Samozřejmostí je zajištění odborných revizí, statických posouzení apod. nutných pro realizaci a kolaudaci stavby.

Porotherm Dům

Naše společnost je zapojena do programu "POROTHERM DŮM Wienerberger", díky kterému je předem zajištěna kontrola povedení stavby a jakosti použitých materiálů nezávislou kontrolní společností CSI nebo TZÚS. Součástí předání každého domu postaveného s ochrannou známkou programu POROTHERM DŮM WIENERBERGER je certifikát kvality. Díky tomuto programu stavebník také obdrží mimořádnou garanci od společnosti Wienerberger.

 • Novostavby rodinných domů
  Naše společnost se specializuje na kompletní dodávky rodinných domů. Stavby realizujeme včetně oplocení, zpevněných ploch, úpravy terénu a provedení ostatních doplňkových staveb jako jsou pergoly, bazény apod. Naše společnost je zapojena do programu "POROTHERM DŮM Wienerberger", díky kterému je předem zajištěna kontrola povedení stavby a jakosti použitých materiálů nezávislou kontrolní společností CSI nebo TZÚS. Součástí předání každého domu postaveného s ochrannou známkou programu POROTHERM DŮM WIENERBERGE je certifikát kvality. Díky tomuto programu stavebník také obdrží mimořádnou garanci od společnosti Wienerberger.

 • Zemní práce
  Naše společnost je vybavena pásovým rypadlem Bobcat X430 včetně hydraulického bouracího kladiva, smykem řízeným nakladačem Bobcat S250 a nákladními vozidly s kontejnerovou nástavbou. Provádíme zemní práce pro stavbu inženýrských sítí, jako jsou veřejné vodovody, kanalizace rozvody NN a plynovodů. Naše stroje jsou také určené pro zemní práce pro stavbu přípojek sítí k jednotlivým stavbám včetně provádění zemních prací pro stavbu rodinných a bytových domů.

  Provádíme výstavbu inženýrských sítí, se kterými máme dobré zkušenosti s jejich realizací zejména v obci Ústrašice. Jednalo se o stavbu veřejné kanalizace, vodovodu a rozvodů NN. Jednatel společnosti se jako starosta obce podílel na přípravě některých těchto staveb již ve fázi projektování a povolení stavby.


 • Občanské, bytové a průmyslové stavby
  Kromě novostaveb společnost Eremiáš stavební s.r.o. provádí kompletní rekonstrukce a modernizace stávajících bytových objektů. Práce jsou prováděné v různém rozsahu se zřetelem na přání investora a technický stav rekonstruovaného objektu. Společnost Eremiáš stavební s.r.o. využívá svých zkušeností a odborných znalostí i pří rekonstrukcích nebytových prostor a staveb sloužících pro podnikání i průmyslovou výrobu.

 • Rekonstrukce historických a slohových fasád
  Naše společnost provádí také rekonstrukce a restaurátorské práce na slohových fasádách a interiérech historických objektů. Při těchto pracích se vždy snažíme zachovat původní architektonické prvky, s důrazem na přání zákazníka a požadavky orgánů památkové péče.

 • Zateplení fasád kontaktním systémem
  Zelená úsporám Provádíme zateplení panelových, bytových nebo rodinných domů. Tyto stavební práce jsou v souvislosti s rostoucími cenami energií stále častějším požadavkem stavebníků. Nedostatečná tepelná izolace staveb způsobuje tepelné ztráty, které navyšují spotřebu energie pro vytápění objektů. Zároveň sebou nese i riziko poruch zdiva, které jsou způsobeny promrzáním obvodového pláště a jeho teplotními výkyvy. Využití kontaktních zateplovacích systémů toto riziko minimalizuje, zvyšuje odolnost proti vzniku trhlin a zároveň kvalitní povrchová úprava dodá Vašemu domu zcela nový vzhled.

  Provádíme kompletní rekonstrukci obvodového pláště. Zateplení obvodového zdiva včetně výměny oken a zateplení střechy.

  Naše společnost řadu let spolupracuje s výrobcem oken OTHERM na dodávkách plastových oken a dveří. Okna dodáváme s plným servisem tj. zaměřením, stavební úpravou otvorů, dopravou, montáží a seřízením k plné funkčnosti okna a spokojenosti zákazníka. Vzhledem k velkému výběru množství a barevnosti profilů, různých variant klik a kování, rozličných úrovní kvality skel našim zákazníkům zajistíme zdarma vyhotovení cenové nabídky ve více variantách. Vybírat si můžete jak podle vzorníků, tak jsem schopni pro větší názornost a představu zajistit i návštěvu objektů, do kterých byly tyto okna i dveře instalovány.

 • Projekční a inženýrská činnost
  Naše společnost vlastními zaměstnanci provádí projekční práce. Jako jedni z mále stavebních společností máme Certifikát ISO 9001 i pro oblast projekční a inženýrská činnost.

  Zhotovíme kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo pro realizaci stavby novostavby rodinného domu, rekonstrukce bytových a občanských staveb včetně vypracování podrobného výkazu výměr. V případě zájmu stavebníka provádíme technický dozor, kdy využíváme naše zkušenosti získané při realizaci stavebních prací v roli dodavatelské společnosti.

Vstup pro zaměstnance | Mapa stránek