Podklady pro výběr dodavatele Vaší stavby

Projektová dokumentace

Předpokladem správného stanovení rozsahu a ceny díla je kvalitně zpracovaná projektová dokumentace. Věnujte tedy pozornost jak výběru realizační společnosti, tak i výběru projekční kanceláře. Naše společnost i Vy bude s Vaším projektantem spolupracovat i v průběhu realizace stavby, tak aby konečné dílo bylo zcela v souladu s Vašimi představami. Považujeme za vhodné, aby projektová dokumentace obsahovala řešení důležitých detailů, přesnou specifikaci materiálů a výrobků dle Vašich požadavků. Toto je zapotřebí nejen u stavební části projektové dokumentace.

Pokud je projektová dokumentace ve stavu, kdy je potřeba mnoho detailů a technických řešení jednotlivých částí stavby řešit až při realizaci díla může dojít v průběhu realizace k prodražení stavby, kterému bylo možné se vyhnout. Kvalitně a co nejpřesněji lze stanovit cenu díla pouze na základě kvalitní a úplné projektové dokumentace. Rozsah projektové dokumentace podle Vyhlášky č. 499/2006 S

Podrobný výkaz výměr

Pokud budete mít kvalitně zpracovaný výkaz výměr, podle kterého dodavatelé ocení dodávku Vaší stavby, bude mnohem jednoduší jednotlivé nabídky odpovědně porovnat a vybrat pro Vás nejvhodnější nabídku. Pokud chcete porovnávat několik cenových nabídek od jednotlivých dodavatelů mezi sebou, doporučujeme, nechat si vypracovat podrobný výkaz výměr nezávislým odborníkem např. rozpočtářem. Podrobný výkaz výměr

Přesná specifikace materiálů

Již při jednáních s projektantem by si zákazník měl vytvořit představu o použitých materiálech tak, aby konečný projekt obsahoval jejich přesnou specifikaci. Na základě těchto informací může být v cenové nabídce přesně určena cena za jednotlivé materiály.

Ne vždy je však toto možné. Abychom zákazníkovi umožnili pozdější výběr zejména interiérových materiálů, jako jsou obklady, dlažby, podlahy apod. v cenové nabídce využíváme stanovení takzvané limitní ceny (LC). Veškeré materiály a práce označené v cenovém rozpočtu zkratkou LC, budou zhotovitelem objednateli dodány na základě jeho konkrétního výběru. Cena těchto dodávek bude stanovena na základě tohoto upřesnění objednatelem.

Vstup pro zaměstnance | Mapa stránek